tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Naš tim

Hrvatski Engleski

mr. sc. Melita Veršić Marušić

Područja rada:
Vlasnik i managing partner ureda. Njeno bogato iskustvo uključuje visoko profilne M&A i nekretninske transakcije, područje bankarstva i financija, JPP, restrukturiranja, korporativno upravljanje, te pravo tržišnog natjecanja.
Obrazovanje:
 • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, prijavljena tema doktorskoga rada “Upravljanje dioničkim društvima”
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgija, semestar prava Europske zajednice, 1993.-1994.
 • University of Illinois, College of Law, SAD, LL.M (magisterij prava) 1992.-1993.
 • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, magisterij trgovačkoga prava 1992.
 • Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, diplomirana pravnica, 1981.-1986.
 • Položen pravosudni ispit
Radno iskustvo:
 • Listopad 2002. Osnovala Odvjetnički ured Veršić Marušić i započela s obavljanjem odvjetničke djelatnosti. Glavna područja: M&A, nekretnine, bankarstvo i financije, trgovačka društva, tržište kapitala, tržišno natjecanje, mediji i telekomunikacije.
 • Prosinac 2001. – srpanj 2002. Pomoćnica ministra za europske integracije. Područje odgovornosti: organizacija procesa pravne prilagodbe hrvatskoga pravnog sustava pravu EU, analiziranje usklađenosti nacrta hrvatskih propisa s pravom EU, ocjenjivanje usklađenosti nacrta hrvatskih propisa s obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Lipanj 2000. – studeni 2001. Fortis savjetovanje d.o.o. (Fortis Advisory Ltd.), direktor, suosnivač, savjetnik. Pružanje savjetodavnih usluga u području M&A, privatizacije, projektnog financiranja, korporativnih financija i restrukturiranja.
 • Siječanj – lipanj 2000. – HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (Hrvatski Telekom), Načelnica sektora pravnih poslova i regulative. Pružala savjete u strateškim pravnim pitanjima društva, organiziranje novoosnovanog sektora.
 • 1997. – 1999. – Odvjetnički ured Filipović. Glavna područja: tržište kapitala, trgovačka društva, bankarstvo i financije, privatizacija, projektno financiranje. Sudjelovala u nizu poslovnih projekata koji su uključivali značajne hrvatske i međunarodne klijente.
 • 1994. – 1997. – Asistentica na predmetima Trgovačko pravo i Pravo međunarodne trgovine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održavanje nastave i znanstveni rad.
 • 1990. – 1994. – Asistentica u Jadranskom zavodu HAZU. Znanstveni rad.
 • 1989.-1990. – Vježbenica na Općinskom, Županijskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Prisustvovala sudskim raspravama i sastavljala nacrte sudskih odluka.
 • 1987.-1988. – Pravnica u brodarskom društvu “Tankerska plovidba”, Zadar. Sudjelovala u pravnim poslovima financiranja nabavke brodova i rješavanju pomorskopravnih slučajeva.
 • 1986.-1987. – Vježbenica u odvjetničkom uredu u Zadru. Opća građanskopravna praksa.
Članstvo u stručnim tijelima:
Ovlašteni investicijski savjetnik Agencije za promicanje izvoza i ulaganja za 2007. godinu.

Kao bivši član Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, sudjelovala u rješavanju prvih slučajeva iz područja zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj.

Članica Odbora za korporacijsko upravljanje osnovanoga od strane bivše Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (sada HANFA).

Strani jezici:
 • engleski, njemački, talijanski
Stalni sudski tumač za engleski jezik od 1994. godine
Publikacije i predavanja:
Objavila niz znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i međunarodnim stručnim publikacijama. Sudjelovala u svojstvu predavača na nizu konferencija i seminara.
Priznanja:
undefined undefined