tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

AZTN više nema obvezu dodatnog uvećanja upravno-kaznene mjere za sudionike kartela

Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) izmijenila Uredbu o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere. Izmjene su objavljene u Narodnim novinama br. 23/2015, a stupaju na snagu 04.03.2015. Izmjenama Uredbe brisana je obveza AZTN-a da prilikom izricanja upravno-kaznenih mjera sudionicima kartela dodatno uveća osnovni iznos upravno-kaznene mjere za iznos od 15 - 25% prihoda ostvarenog na mjerodavnom tržištu. Umjesto toga, AZTN sada ima mogućnost (ali ne i obvezu) da sudionicima kartela dodatno uveća osnovni iznos upravno-kaznene mjere za iznos od maksimalno 25 % prihoda ostvarenog na mjerodavnom tržištu.

AZTN je sama predložila navedenu izmjenu smatrajući da je dosadašnje obvezno uvećanje upravno kaznene-mjere bilo suviše rigidno, te je u pojedinim slučajevima moglo rezultirati upravno-kaznenim mjerama koje bi bile nerazmjerno visoke u odnosu na težinu i učinke povrede za tržišno natjecanje, a time i neopravdano otegotne za poduzetnike.

Novim rješenjem, AZTN-u je dana veća fleksibilnost pri izricanju upravno-kaznene mjere odnosno mogućnost da njenu visinu prilagodi svakom pojedinom slučaju, vodeći računa da ta visina bude razmjerna težini povrede i učincima na tržišno natjecanje i potrošače, kao i financijskoj snazi i položaju poduzetnika kojemu se izriče.

S druge strane, zapriječeni maksimalni osnovni iznos upravno-kaznene mjere (30% prihoda s mjerodavnog tržišta) uz mogućnost uvećanja za dodatnih 25% kod kartelnih povreda, osigurava zadržavanje snažnog preventivnog učinka.

26.03.2015. u 9:30

Ostale novosti

Novi zakonodavni okvir za ovrhu
20.10.2012. u 11:30