tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Novi Zakon o općem upravnom postupku

U travnju ove godine konačno je donesen novi Zakon o općem upravnom postupku (ZUP), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Budući da je stari zakon koji je uređivao upravni postupak donesen još prije 50 godina bilo je krajnje vrijeme da se donese novi, moderniji koji će pratiti suvremene europske demokracije. To je i učinjeno novim ZUP-om. Iako se njegova temeljna struktura nije mijenjala, uvedeni su određeni novi pravni instituti upravo kako bi se upravni postupak modernizirao te se postigla bolja zaštita prava građana i poslovnih subjekata.

U skladu s time neke od najvažnijih novina predstavljaju:

  • Jedinstveno upravno mjesto (one stop shop) – u slučaju kad je za donošenje upravnog akta potrebno djelovanje više javnopravnih tijela, na ovakvim mjestima će građani i poslovni subjekti imati mogućnost da ishode donošenje upravnog akta komunicirajući samo s jednim tijelom. Na taj se način pojednostavljuje postupak i kontakt s javnopravnim tijelima;
  • Mogućnost elektroničke komunikacije i dostave – predviđena je mogućnost elektroničke komunikacije između javnopravnih tijela i stranaka u postupku te mogućnost dostave elektroničkim putem što pogoduje skraćivanju i pojednostavljenju postupka u praksi;
  • Predmnijeva usvajanja zahtjeva stranke – u određenim slučajevima ako nadležno tijelo ne riješi stvar u propisanom roku smatrat će se da je zahtjev stranke usvojen te ona ima mogućnost zahtijevati od tijela da joj izda o tome rješenje;
  • Jamstvo stjecanja prava – predstavlja zanimljivu novinu za investitore jer se radi o mogućnosti da javnopravno tijelo u određenim slučajevima rješenjem jamči stranci stjecanje određenog prava, što bi trebalo olakšati investicije;
  • Uveden novi pravni lijek „prigovor“ – omogućuje bolju pravnu zaštitu jer će se moći izjaviti i u onim slučajevima u kojima javnopravno tijelo ne donosi klasično rješenje, što do sad nije bio slučaj.
  • Upravni ugovor – sklapa se između tijela javne uprave i građana ili poslovnih subjekata kako bi se pobliže uredili prava i obveze određeni u upravnom aktu. Svrha upravnog ugovora je da osigura bolju suradnju s tijelima javne uprave i omogući fleksibilnije uređenje odnosa gdje je to prikladno.
Zaključno se može reći da novi ZUP, u odnosu na stari, predstavlja sistematičnije i modernije uređenje upravnog postupka. Kakva će biti njegova provedba u praksi ovisi prije svega o osposobljenosti upravnih službenika koji će ga primjenjivati. Upravo kako bi se omogućila njihova kvalitetna priprema za primjenu novog ZUP-a, ostavljen je relativno dugačak rok za njegovo stupanje na snagu, do 1. siječnja 2010. godine. Također, za uspješnu provedbu važna je i reforma postupka sudske kontrole upravnih akata koja je upravo u tijeku.
05.11.2009. u 12:45

Ostale novosti