tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Novi zakonodavni okvir za ovrhu

Hrvatski sabor je dana 28. rujna 2012. donio novi zakonodavni okvir za ovršni postupak, odnosno sljedeće zakone:

Ovršni zakon

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima,
  • Zakon o prestanku važenja zakona o javnim ovršiteljima.

Navedeni zakoni objavljeni su u Narodnim novinama br. 112/12 od 11. listopada 2012., a stupili su na snagu 15. listopada 2012. osim dijela odredbi Ovršnog zakona koje stupaju na snagu hrvatskim članstvom u EU.

Primarni ciljevi ovog novog zakonodavnog okvira jesu postizanje ekonomičnosti, ubrzanja i djelotvornosti ovršnog postupka, te rasterećenje sudova uz istovremeno osiguranje dostojanstva dužnika.

Najvažnija zakonska rješenja kojima se namjeravaju postići navedeni ciljevi su sljedeća:

  • U potpunosti je ukinut institut javnih ovršitelja koji je bio predviđen ranijim Ovršnim zakonom, no nikad nije proveden u praksi, budući da navedeni Ovršni zakon u tom dijelu nikad nije stupio na snagu. Osnovni razlog za ukidanje javnih ovršitelja je činjenica da se nakon detaljne analize došlo do zaključka da uvođenje još jednog tijela nadležnog za provođenje određenih radnji u ovršnom postupku ne bi doprinijelo učinkovitosti postupka, a osobito ne ekonomičnosti, budući da bi javnoovršiteljske pristojbe, troškovi i nagrada, predstavljali dodatni nepotreban teret za vjerovnike.
  • Olakšana je naplata potraživanja za imatelje ovršnih isprava, odnosno ovršnih odluka i nagodba domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i koje imaju potvrdu ovršnosti, te obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine. Prema dosadašnjem uređenju, da bi imatelj ovršne isprave naplatio svoje potraživanje, bio je dužan sudu podnijeti prijedlog za određivanje ovrhe da bi ishodio rješenje o ovrsi, čime je, u pravilu nakon već okončanog sudskog postupka, bio prisiljen pokretati dodatni sudski postupak ovrhe. Novim zakonskim rješenjem omogućeno je imateljima navedenih isprava da koriste pojednostavljeni postupak izvansudske naplate potraživanja, odnosno da temeljem navedenih isprava, samostalno zatraže putem FINE izvansudsku ovrhu na bankovnim računima ovršenika.
  • Izmijenjena je stvarna nadležnost sudova u ovršnim postupcima na način da je propisana nadležnost općinskih sudova za sve postupke. Predviđa se da će se time ostvariti jedinstveno vođenje i koncentracija ovršnih postupaka, specijalizacija sudaca, ubrzanje, pojednostavljenje i djelotvornost ovršnog postupka, te ujednačavanje sudske prakse.

Još jedna relevantna novost, posebno za vjerovnike, jest izmijenjena mjesna nadležnost javnih bilježnika za određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Naime, prema ranijem zakonu vjerovnik je ovakav prijedlog za ovrhu mogao podnijeti javnom bilježniku prema vlastitom izboru, dok je sada dužan prijedlog za ovrhu podnijeti javnom bilježniku čije je sjedište u jedinici područne samouprave prebivališta ili sjedišta ovršenika.

20.10.2012. u 11:30

Ostale novosti