tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Najnovije izmjene poreznih zakona

Hrvatski Sabor je 17. veljače 2012. usvojio izmjene četiri porezna zakona: Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o doprinosima.

U bitnome, porezne izmjene su sljedeće:

1. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Od 01. ožujka 2012. osnovna stopa PDV-a umjesto 23 % iznosi 25 %.

Snižena stopa od 10 % primjenjuje se na jestiva ulja, masti, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, bijeli šećer te na isporuku vode, osim one koja se stavlja na tržište u bocama i drugoj ambalaži.

Porezni obveznici ne mogu odbiti pretporez za:
  • nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, kao ni za nabavu svih vezanih dobara i usluga (npr. gorivo, troškovi održavanja, servisi, itd.), osim ako su doista namijenjeni za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i dobara, rent a car, daljnju prodaju, odnosno ako se radi o osobnim prijevoznim sredstvima koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu i sl.;
  • reprezentaciju.
Od 01. siječnja 2013. primjenjivat će se snižena stopa od 10 % na ugostiteljske usluge, prag za upis u registar obveznika PDV-a iznosit će 230.000,00 kn, umjesto 85.000,00 kn, a iznos koji određuje da li je porezni obveznik mjesečni ili tromjesečni obveznik PDV-a povećava se s 300.000,00 kn na 800.000,00 kn.

2. Porez na dohodak

Od 01. ožujka 2012. osnovni osobni mjesečni odbitak umjesto 1.800,00 kn iznosi 2.200,00 kn, a osobni odbitak umirovljenika umjesto 3.200,00 kn iznosi 3.400.00 kn.

Dividende i udjeli u dobiti iznad 12.000,00 kn godišnje smatraju se dohotkom od kapitala te se oporezuju po stopi od 12 %.

3. Doprinosi

Od 01. svibnja 2012. smanjuje se doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće s 15 % na 13 %.

Snižena stopa ovog doprinosa primijenit će se na plaće od svibnja 2012. na dalje.

4. Porez na dobit

Od 01. ožujka 2012. uvodi se plaćanje poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji se isplaćuju inozemnim pravnim osobama po stopi od 12 %.

Međutim, primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u nekim slučajevima navedeni porez će se plaćati po nižim stopama ili će primatelj biti oslobođen od plaćanja poreza.

Od 01. siječnja 2013. moguće je umanjiti poreznu osnovicu za iznos ostvarene dobiti ako je ova iskorištena za povećanje temeljnog kapitala društva.
03.04.2012. u 22:00

Ostale novosti