tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Reforma upravnog sudovanja: Upravni sporovi u dva stupnja

Novi Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10), u primjeni od 01.01.2012., značajno mijenja dosadašnju koncepciju upravnog sudovanja.

Umjesto jednog Upravnog suda RH, uvode se 4 upravna suda (u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku), te Visoki upravni sud sa sjedištem u Zagrebu.

Upravni sporovi se u načelu rješavaju u dva stupnja pri čemu Visoki upravni sud odlučuje o žalbama protiv odluka upravnih sudova.

Pravila postupka, usklađena s pravnim standardima EU, propisuju obvezu vođenja usmene rasprave u prvom stupnju, osim u iznimnim zakonom propisanim slučajevima.

Uz to, procesna mogućnost suda da sam utvrđuje činjenice, te pravo stranaka da ulože žalbu na odluku upravnih sudova trebali bi pružiti veću pravnu sigurnost i bolju zaštitu stranaka od postupanja upravnih tijela.

Prijašnji model upravnih sporova rezultirao je dugotrajnim postupcima i velikim brojem neriješenih predmeta. Ostaje za vidjeti hoće li reforma upravnog sudovanja doista unaprijediti kvalitetu i brzinu suđenja.
12.02.2012. u 22:00

Ostale novosti